Postavíme Vám nový a zdravý domov...

Typy dřevostaveb

Dřevostavby

Dřevostavba je dům, jehož nosnou konstrukci tvoří především dřevěné prvky nebo prvky vyrobené z materiálů na bázi dřeva. Dřevostavby představují ve stavebnictví moderní, perspektivní a neustále se rozvíjející odvětví. Můžeme je rozdělit podle spotřeby energie nezbytné k jejich užívání na nízkoenergetické, pasivní a nulové.

Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetickou dřevostavbou se rozumí dům, u něhož se roční spotřeba energie pohybuje od 15 do 50 kWh/(m²a). Abychom těchto úsporných hodnot dosáhli, musíme používat vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 220 - 300 mm, kvalitní výplně otvorů a v neposlední řadě musíme zajistit správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U tohoto druhu dřevostaveb není nutné instalovat systémem nuceného větrání - takzvané rekuperace, i když jeho instalace je rozhodně přínosem. Naše dřevostavby splňují všechny výše uvedené podmínky, a proto můžeme s jistotou tvrdit, že všechny námi realizované dřevostavby jsou minimálně nízkoenergetické.

Skladba nízkoenergetického panelu:

 • Difúzní otevřený omítkový systém - tl. 10 mm
 • Dřevovláknitá izolace - tl. 60 mm
 • Foukaná celulóza mezi nosný systém stěn - tl. 160 mm
 • Nosná konstrukce KVH 60/160
 • OSB desky - tl. 15 mm
 • Instalační předstěna – laťování 60/40 - tl. 60 mm
 • Finální záklop sádrokartonové nebo sádrovláknité desky - tl. 12,5 mm
 

Celková tloušťka stěny je 317,5 mm

Pasivní a nulové dřevostavby

Pasivní dřevostavbou se rozumí dům, jehož roční spotřeba energie nepřevyšuje 15 kWh/(m²a). Abychom tohoto úsporného opatření dosáhli, musíme používat vysoce účinné izolace stěn, střechy a podlah o tloušťce 360 - 400mm, kvalitní výplně otvorů a v neposlední řadě je nutno zajistit správnou vzduchotěsnou obálku budovy. U tohoto druhu dřevostaveb je potřeba instalovat systém nuceného větrání - takzvané rekuperace. Vzduch odcházející z budovy nahřívá instalovanou jednotku, která následně ohřívá vzduch přicházející do budovy. Toto zařízení přináší uživatelům domu i řadu jiných výhod, jako například neustále čerstvý vzduch bez nutnosti větrání nebo zamezení vzniku plísní a zápachu. Energie na vytápění je u těchto domů přijímána převážně od uživatelů domu a elektrospotřebičů. Naše firma se může pochlubit již několika úspěšně zrealizovanými pasivními dřevostavbami.

Skladba pasivního panelu:

 • Difúzní otevřený omítkový systém tl. 10 mm
 • Dřevovláknitá izolace - tl. 60 mm
 • Foukaná celulóza mezi nosný systém stěn - tl. 300 mm
 • Nosná konstrukce - nosníky tl. 300 mm
 • OSB desky tl. 15 mm
 • Instalační předstěna - laťování 60/40 - tl. 60 mm
 • Finální záklop sádrokartonové nebo sádrovláknité desky tl. 12,5 mm
 

Celková tloušťka stěny je 457,5 mm

 

zavolejte nám
tel.: 721 107 108

objednejte si nás
odeslat dotaz

Copyright © 2014 Cedar home s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | Home | Podmínky užití | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice